เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป และมีนายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯดังกล่าว เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ในการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 และชักชวนกันแต่งชุดไทยร่วมประเพณีตักบาตรฯ ดังกล่าวในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระรูป โดยการจัดงานแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ เรือนภู่ชลูปศักดิ์