เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระรูป