เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ โดม 70 ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี