งานประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ในปีนี้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับวัดพระรูป ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมด้วยประชาชนร่วมตักบาตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรีี