พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล