เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ในปีนี้ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลทั่วประเทศ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ และ มูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 4.30 น. โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรม ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนานและส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน