โครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ได้เดินทางมายังชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดูงานโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนางอรุณ อ่อนศรี ประธานชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน และในโอกาสนี้คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้เยี่ยมชมโบราณสถานอันลำค่าภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอีกด้วย