เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกชมรม ส.ส.ช. และเจ้าหน้าที่ ออกเดินแจกทรายอะเบทเพื่อรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันนี้เป็นวันแรกของการรณรงค์ฯ ดังกล่าว โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ไปจนครบทั้ง 16 ชุมชน ในเขตเทศบาล