เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร นำทีม สมาชิกชมรม ส.ส.ช. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับหน่วยราชการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป นำไปโรยและฉีดพ่นตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก