มื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม นำโดย นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม พร้อมคณะ มาศึกาาดูงานและฟังบรรยายสรุป เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี