เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกชมรม ส.ส.ช. และเจ้าหน้าที่ ออกเดินแจกทรายอะเบทเพื่อรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่ชุมชนคูเมือง