เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนสงวนหญิง กับโรงเรียนโลไดไฮสกูล เมือง โลได รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี