เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา 08.00 น จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันนี้. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก"
ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี