เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญประจำปีศาลตายาย โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลตายายสุพรรณบุรี เนื่องในงานประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2561