เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนแผน (ชั้น 4 ) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี