เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ ครั้งนี้