เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ,นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี ถวายพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ฯ ในพิธีดังกล่าว