จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดงาน countdown เมืองสุพรรณ วันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 โดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
ได้ดูการ ทดสอบการแสดงแสงสีเสียงและพลุระบบ pyro Technic @ หอคอยเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561