เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้บริการย้อมผ้าสีดำ รับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และแจกริบบิ้นสีดำ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง