เชิญเที่ยวชม "ถนนคนเดินประตูสาร" ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร