ขอเชิญ..เที่ยวงาน "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐" ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี