ขอเชิญชวน..ชาวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำสุนัขและแมวมารับบริการขึ้นทะเบียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน