เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง..การบริหารจัดการชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี