ขอเชิญ..ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ในหลักสูตร "การทำไข่เค็มพอกหลายสี แลการทำผมไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล" ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี