ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี