เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และชุมชน ๑๖ ชุมชน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ วัยผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี