เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน เข้าร่วมเดินชบวนแห่งาน "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี