วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น