วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี