วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี