วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกิจกรรม ก้าวคนละก้าว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560