วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ และหลักสูตรการทำสบู่เหลวสมุนไพร พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางปรารถนา โอภากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง ณ ลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี