วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เงินทุนของกลุ่ม และองค์กรชุมชนตามศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี