วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้พาทัพนักกีฬาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาสันนิบาตเทศบาลภาคกลางครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2560 ณ จังหวัดนนทบุรี