วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิศิฐ ศรีสุพรรณรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนนำเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว มอบให้นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบให้พี่ตูน ที่สร้างประวัติศาสตร์หาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ 11 แห่งทั่วประเทศ และเราก็โชคดีรพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ของจ.สุพรรณบุรีได้รับโอกาสได้รับเครื่องมือแพทย์ส่วนหนึ่ง ซึ่ง รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช มีตึกผ่าตัดหัวใจแล้วมีนายแพทย์ที่จะผ่าตัดหัวใจแล้วแต่ขาดเครื่องมือ อนาคตคนสุพรรณบุรี ไม่ต้องเดินทางไกล ก็คงเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับพี่น้องชาวสุพรรณบุรี โดยมีพนักงานเทศบาลร่วมบริจาคเป็นเงินจำนวน 59,999 บาทซึ่งจะได้นำไปมอบให้กับ เพื่อมอบให้กับพี่ตูน ต่อไป