วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองช่าง กองสาธารณสุข ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเณรแก้ว เพื่อป้องกันมิให้หักโค่นลงมาทับประชาชนและทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฤดุหนาวอาจมีลมพัดแรงได้