วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ:ถนนคนเดินประตูสาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และนายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ บริเวณถนนคนเดิืนประตูสาร