วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันกรรณสูต" ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบวาระการก่อตั้งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครบ 119 ปี และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ก่อตั้งและจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน โดยมีพิธีวางพวงมาลาและพิธีทางศาสนา ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี