วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ สมาคมแผงลอยฯ ชมรมร้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2