วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล หลักสูตร การประดิษฐ์กระเช้าดอกไม้่ใบเตยหอม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ลานส่งเสริมอาชีพฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี