วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีีี