วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผู้สุงวัยใส่ใจเรื่องดวงตา ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี