วันที่ 26 ธันวาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการนำโดยนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมกันอวยพรและขอพรจากนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางปรารถนา โอภากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี