วันที่ 26 ธันวาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันอวยพรและขอพรปีใหม่จากนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี