วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ร ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี .....งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้นวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค (ตรงข้ามร้านเฉิ่ม) ถนนพันศรโยธา หรือถนนม้าสีหมอก ใกล้แยกวิทยาลัยสารพัดช่าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้น เชิญ ช้อบ ชิม ชม ได้ วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561ี