วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา แสดดำเกมส์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว