ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


โทร 0-3551-1021 โทรสาร 0-3552-2973
e-mail : muni@suphancity.go.th
website : www.suphancity.go.th

  ประชุมคณะกรรมการสำรวจ กำหนดจุดติดตั้งเสารับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกองช่าง
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจและ กำหนดจุดติดตั้งเสารับสัญญาณระบบเสียงไร้สายเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดจุดติดตั้งเสารับสัญญาระบบเสียงไร้สายที่มีปัญหา จำนวน 5 จุดติดตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกองช่าง