ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


โทร 0-3551-1021 โทรสาร 0-3552-2973
e-mail : muni@suphancity.go.th
website : www.suphancity.go.th
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก (3พ.ค.2564)

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น วันนี้ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี