สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ และ เฟชบุ๊กเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


ร้องเรียน -ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นทางเฟชบุ๊กเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี