โรงรับจำนำ
(สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
รับจำนำ ทองคำแท่ง รูปพรรณ เพชร นาก เงิน นาฬากา แว่นตา ปากกา TV DVD โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไอแพท กล้องถ่ายรูป เครื่องมือช่าง กบ สว่าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ
อัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล
๑.เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบื้อร้อยละ ๐.๕๐ บาทต่อเดือน
๒. เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน
๓. เงินต้นเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตรดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ บาทต่อเดือน